Час анатомије: Родна (Не) Равноправност у језику

Језик, као средство комуникације, у цивилизованим друштвима опстаје кроз систем уређених правила. Али ко, како и када та правила дефинише и мења?

Учитељица, собарица, наставница, сликарка, професорка, докторка, одавно су у употреби. У новије време чујемо и за драматуршкињу, психолошкињу, социолошкињу... Питање родне равноправнпсти у језику место је укрштања лингвистичке али и феминистичке праксе. Недавно је Одбор за стандардизацију српског језика саставио препоруку о томе "како именовати занимања и титуле женских особа". Ова препоруку нема обавезујући карактер и често је предмет расправе у коју се укључују лингвисти али и целокупна јавност. Такође, утисак је да у пракси имамо флексибилан приступ питању родно диференцираног језика те је ново издање Часа анатомије посвећено управо тој расправи и питању: може ли се нормирати родна равноправност у језику?

Гости су песникиња Радмила Лазић, професорка Филозофског факултета Универзитета у Косовској Митровици Марина Николић и професор Филолошког факултета Универзитета у Београду Владо Ђукановић

Уреднице емисије: Марија Ненезић и Јасмина Врбавац

Реализаторка: Маја Мандић

број коментара 0 Пошаљи коментар