Predizborna kampanja 1. juna

Agencija za borbu protiv korupcije apeluje na političke subjekte i nosioce javnih funkcija da tokom kampanje odgovorno koriste društvene mreže i Internet. Takvi sadržaji, napominju, podležu sankcionisanju, ukoliko dođe do kršenja zakona. Stranke, čije liste je proglasila Republička izborna komisija, i danas šalju svoje poruke biračima.