Čitaj mi!

Kompletirani spisi predmeta protiv Saljiha Mustafe

Tužilaštvo Specijalnog suda za zločine pripadnika OVK kompletiralo je spise predmeta protiv Saljiha Mustafe i proslediće ih pretpretresnom panelu na razmatranje pre početka suđenja, saopšteno je iz specijalnog kosovskog suda sa sedištem u Hagu.

Predmet protiv Saljiha Mustafe, jednog od komandanata OVK za područje Podujeva, prvi je predmet spreman za prosleđivanje jednom pretresnom panelu.

Spis predmeta biće spreman za prosleđivanje pretpretresnom panelu sutra, 7. maja.

Predsednica suda Ekaterina Trendafilova rasporedila je sudije Rolanda Dekersa, Mapi Veltfolju, Žilbera Bitija i Vladimira Mikulu (rezervni sudija) u pretresni panel.

Panel po prijemu spisa predmeta sa stranama u postupku održava konferenciju za pripremu suđenja i utvrđuje rok za predaju svih podnesaka koji se moraju dostaviti pre početka pretresa.

U septembru prošle godine policija je po nalogu tužilaštva Specijalnog suda uhapsila Saljiha Mustafu u Prištini i prebacila ga u prtivor.

Uptužnici koja je potvrđena 12. juna, a objavljena 28. septembra prošle godine, navodi se da Mustafa snosi pojedinačnu krivičnu odgovornost i krivičnu odgovornost kao pretpostavljeni starešina za zločine koje su od 1. do 19. aprila 1999. godine počinili određeni pripadnici OVK protiv lica zatočenih na imanju u Zlašu koje je služilo kao zatvor.

U optužnici protiv Mustafe se tvrdi da je odgovoran za pomenuta krivična dela izvršena nad najmanje šest lica.

Mustafa negirao je krivicu po svim tačkama optužnice.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">