Čitaj mi!

Klanšček Bujoševiću: I sa ovom pretplatom postoji prostor za povećanje plata

Odgovor predsednika Upravnog odbora JMU RTS na tekst generalnog direktora Dragana Bujoševića od 13.11.2022. prenosimo u celini.

Iako reakciju generalnog direktora RTS-a Dragana Bujoševića na tvit člana UO Predraga Azdejkovića smatram, najblaže rečeno, neprimerenom, ne bih se mešao u njihovu prepisku, da u svom tekstu gospodin Bujošević nije izneo niz neistina i besmislica kako na moj račun kao predsednika UO RTS-a, tako i na kompletan UO.

Tako već u naslovu generalni direktor kaže: „Klanšček je rekao da neće tražiti povećanje pretplate". I to je istina, ali trebalo je da citira celu rečenicu, ako ne u naslovu a ono bar u nastavku teksta. Da, rekao sam sindikatima da UO neće tražiti povećanje takse, ali sam im takođe u svom pisanom odgovoru rekao da i sa ovom visinom takse postoji prostor za povećanje plata sa odgovornijom preraspodelom sredstava, sa manje spoljnih i nezavisnih produkcija, prekidom finansiranja nepostojećih emisija, većim angažovanjem zaposlenih u proizvodnji programa i ukidanjem takozvane „varijabile".

Jedini greh novog člana UO Azdejkovića je taj što je umesto „direktor" trebalo da napiše „pregovarački tim koji imenuje generalni direktor". Sve drugo je tačno, nije prihvaćen predlog reprezentativnih sindikata za povećanjem zarade, zbog čega su sindikati i pokrenuli postupak pred Agencijom za mirno rešavanje sporova.

Nedopustivo je da kao predsednik UO, koji je svaki radni dan na RTS-u puno radno vreme i kao neko ko sedi na istom četvrtom spratu gde i generalni direktor saznajem sa portala RTS-a da se gospodin Bujošević sastao sa direktorom RTV i da su se dogovorili da se uputi inicijativa „za povećanjem pretplate i da RTS ponovo dobija novac iz budžeta."

Generalni direktor RTS-a nema zakonskih ovlašćenja da bez saglasnosti UO uputi bilo kakav zahtev nadležnim organima koji se odnosi na finansiranje RTS putem pretplate, već je to u isključivoj zakonskoj nadležnosti UO RTS i RTV. Generalni direktor je dobro upoznat sa tim što potvrđuje i činjenica da je prošle godine na sednici UO održanoj 17.11. 2021. tražio i dobio saglasnost UO da uputi inicijativu nadležnom ministarstvu za nastavak finansiranja RTS-a po Zakonu o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis. Zašto to nije učinio i ove godine je pitanje za gospodina Bujoševića.

Izjava gospodina Bujoševića da se njegovom odlukom RTS odrekao po 26 miliona evra u 2021. i 2022. je potpuna besmislica. Takva odluka prosto ne postoji, niti su Zakonom o budžetu Republike Srbije bila predviđena bilo kakva sredstva za finansiranje RTS-a. RTS ima stabilno finansiranje kroz taksu koja je predviđena Zakonom o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis koji je na snazi od 1. januara 2016. godine i ona iznosi 299 dinara.

Samim tim, potpuno je apsurdna tvrdnja generalnog direktora da odluka UO iz 2015. godine o visini pretplate obavezuje UO. Ne trebate biti pravni mag da biste znali da je zakon viši pravni akt od odluke.

Takođe, na kraju svog teksta gospodin Bujošević tvrdi da je RTS najgledanija televizija u uzrastu od 18 do 49 godina i da je ta informacija lako proverljiva. Ne znam gde bi članovi UO mogli da provere informaciju osim u zvaničnom Izveštaju o poslovanju RTS-a za 2021. godinu, koji je uostalom UO i usvojio, a u kojem u poslednjem pasusu na 107. strani piše da je „prosečna starost televizijskog auditorijuma Prvog programa RTS-a 56 godina, a Drugog programa RTS-a 57 godina". Mladosti, moja lepa radosti!

Oprostite ali nisam stigao da se bavim poređenjem cena RTS-ovog i skupštinskog restorana.

Branislav Klanšček
Predsednik UO RTS