Vlada Srbije usvojila Strategiju za razvoj veštačke inteligencije

Ministri u vladi premijerke Ane Brnabić na sednici su usvojili više dokmenata, među kojima je i Akcioni plan Strategije za razvoj veštačke inteligencije.

Vlada Republike Srbije usvojila je Plan smanjenja ambalažnog otpada za period 2020-2024. godine. Ovim petogodišnjim planom utvrđuju se nacionalni ciljevi upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom koji se odnose na njihovo sakupljanje, ponovno iskorišćavanje i reciklažu.

Za ove namene u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.600.000.000 dinara, saopštila je pres-služba Vlade.

Na sednici je usvojen Akcioni plan Strategije za razvoj veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period 2020-2022. godine kojim su obuhvaćeni projekti za podršku razvoja veštačke intelignecije sa novim programima u oblastima obrazovanja, privrede, nauke i državne uprave.

Primena Strategije već je započeta programom za naučne projekte iz oblasti veštačke inteligencije, kao i implementacijom softvera koji koriste veštačku inteligenciju u javnoj upravi.

U okviru daljeg procesa reforme javne uprave, usvojen je i Program razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period 2020-2022. godine. Programom su planirane mere javne politike koje će imati značajan uticaj na rad javne uprave, kao efikasnijeg i transparentnijeg servisa za građane i privredne subjekte.

Članovi vlade usvojili su odluku da se "Tunelska pećina Prerast u kanjonu Zamne" proglasi spomenikom prirode, kao geomorfološki fenomen koji ima izuzetan turistički značaj za istočnu Srbiju.