Dan borbe protiv homofobije

Neprihvatljivost diskriminacije i nasilja osnovno je obeležje Međunarodnog dana borbe protiv homofobije koji se obeležava se 17. maja, na dan kada je SZO 1990. godine prestala da definiše homoseksualnost kao mentalnu bolest.

Homofobija je uperena ne samo protiv osoba homoseksualnog opredeljenja, već je problem svih nas, smatra zaštitnik građana Saša Janković.

Povodom Međunarodnog dana protiv homofobije, ombudsman Janković istakao je da smo kao pojedinci, odgovorne institucije i demokratsko društvo, dužni da poštujemo i štitimo prava svih građana, čak iako ta prava nisu široko prihvaćena, ili su do nedavno bila nezamisliva.

Međunarodni Dan protiv homofobije obeležava se od 2004. godine na dan kada je 1990. godine Svetska zdravstvena organizacija skinula homoseksualnost sa liste mentalnih bolesti.

Ombudsman Janković je upozorio da se zbog raširenih predrasuda lako stvaraju i prihvataju neistine o lezbijkama, homoseksualcima, biseksualnim i transrodnim osobama i tako stvara začaran krug homofobije - mržnje i otvorene diskriminacije.

"Kada se neko u našem društvu zbog svog ličnog svojstva oseća ugroženo i nebezbedno, niko od nas nije do kraja slobodan. Zato insistiranje na jednakim pravima i borba protiv diskriminacije po svakom osnovu, pa i po osnovu seksualne orjentacije, ne ugrožavaju našu slobodu već je dopunjuju", naglasio je Janković.

Prema njegovim rečima, Dan protiv homofobije je momenat kada možemo podsetiti da je nesporno da heteroseksualni ljudi neće i ne mogu postati homoseksualni zato što su zakoni prestali da zabranjuju homoseksualnost, niti zato što i transrodne osobe uživaju svima zagarantovana ljudska prava.

"Kao zaštitnik svih građana, nadam da će i ove godine obeležavanje dana borbe protiv homofobije doprinetu smanjenju predrasuda i učvršćivanju stava o nedozvoljenosti i neprihvatljivosti diskriminacije i nasilja prema bilo kome, pa i prema homoseksualnim ljudima", zaključio je Janković.

Homofobija je iracionalni strah ili mržnja orijentisana prema osobama homoseksualnog opredeljenja.

Pojam homofoba se odnosi na ljude koji imaju snažna negativna osećanja prema osobama homoseksualne orijentacije i na osobe koje podržavaju, aktivno ili novcem i uticajem, antihomoseksualne aktivnosti.

broj komentara 0 pošalji komentar