Proklamacija srpske vlade

Pošto je Austrougarska 25. jula uveče prekinula diplomatske odnose sa Srbijom Pašićeva vlada je pozivala građane na odbranu otadžbine.

U Beogradu 12/25 jula 1914. godine. 

Srpskom narodu!

Pre dva dana podnela je austro-ugarska vlada srpskoj vladi predstavku s izvesnim zahtevima i ostavila je rok, da se na to odgovori, do večeras u 6 sahata, stavljajući u izgled prekidanje diplomatskih odnosa, ako ne bi dobila zadovoljenje. Srpska je vlada, znajući da odgovara željama vašim i potrebi mira, koju oseća ne samo Srbija, nego - uvereni smo - i cela Evropa, izašla u susret carskoj i kraljevskoj vladi do krajnjih granica popustljivosti, preko kojih ne može ići nijedna nezavisna država.

Uzdajući se u pomoć Božiju, u svoju pravdu, kao i u prijateljstvo velikih država, koje - uvereni smo - žele isto tako, da se mir održi, nadamo se da će se ovaj sukob svršiti mirno; ali, kako je austro-ugarski poslanik večeras izjavio u ime svoje vlade, da nije zadovoljan našim odgovorom i da konačno prekida diplomatske odnose, vlada je srpska prinuđena da, za svaki slučaj, odmah preduzme najpotrebnije vojničke mere za odbranu zemlje.

Smatramo za dužnost pozvati narod na odbranu otadžbine, verujući da će se našem patriotskom pozivu svaki rado odazvati. Ako budemo napadnuti, vojska će vršiti svoju dužnost, a građanima, koji nisu pozvati pod zastavu, savetujemo da ostanu kod svojih domova i mirno rade svoje poslove.

Predsednik ministarskog saveta, ministar inostrani dela Nik. P. Pašić.

Ministar financija Dr. L. Paču.
Ministar unutrašnjih dela Stoj. M. Protić.
Ministar građevina J. P. Jovanović.
Ministar prosvete i crkvenih poslova !. Jovanović.
Ministar pravde M. S. Đuričić.
Ministar narodne privrede Dr. V. Janković.
Ministar vojni, pukovnik Dušan P. Stefanović.

broj komentara 0 pošalji komentar