Odluka Kriznog štaba – kako se nastavlja školska godina

Učenici od prvog do četvrtog razreda će nastavu pohađati u učionici u prepodnevnoj smeni, odlučio je Krizni štab. Maksimalan broj đaka u učionici biće 15. Stariji razredi će kombinovati odlazak u školu i onlajn-nastavu.

Mlađi učenici će moći da imaju maksimalno četiri časa dnevno i oni će biti skraćeni na 30 minuta.

Epidemiolog Darija Kisić Tepavčević rekla je za RTS da će najmlađi đaci najvećim delom pohađati nastavu u školskoj sredini jer je procenjeno da je to za njih najbolje.

Naglasila je da će se nastava odvijati uz poštovanje svih mera koje će maksimalno smanjiti potencijalni rizik od širenja respiratornih infekcija.

"Poštovaće se svi principi koji maksimalno smanjuju fizičku mogućnost prenošenja ovog agensa, sa maksimalnim razređenjem gustine smeštaja u učionicama, sa maksimalnim brojem đaka od 15, gde udaljenost sedenja u klupama minimalno jedan i po metar", obasnila je Darija Kisić Tepavčević.

Rekla je i da bi najmlađi trebalo da se naviknu na nošenje maski.

"I u školskoj sredini je neophodno da se maske nose, od momenta ulaska, do momenta ulaska u klupu. Takođe, prilikom pričanja, odgovaranja i svuda gde je udaljenost od druge osobe manja od jedan i po metar. Preporučuje se nošenje maski sve vreme boravka, međutim, kada su u pitanju đaci, moguće je da kada slušaju nastavu i sede u klupi, privremeno odlože masku", navela je zamenica direktora Instituta "Batut".

Kada su u pitanju nastavnici i drugo osoblje, oni sve vreme boravka u školskoj sredini treba da nose maske, i to na ispravan način. Moguće je da to budu epidemiološke, hirurške i pamučne maske.

Darija Kisić Tepavčević je dodala da je odlučeno da je to optimalni oblik nastave i da đaci neće menjati mesta. Nakon završetka smena, biće rađene dezinfekcije.

Stariji razredi će se za vreme boravka u školama ponašati po istim obrascima, ali zbog brojnosti đaka i načina vršenja nastave, oni će kombinovati odlazak u školu i onlajn-nastavu.

Škole će se čistiti pre početka nastave, najmanje dvaput u toku dana, i po potrebi ukoliko to nalaže epidemiološka situacija.

Inače, postoje tri scenarija kako će izgledati nastava na univerzitetima ove godine. Prvi je klasična nastava kao što je do sada bila, drugi je tzv. hibridni scenario, gde će predavanja biti onlajn organizovana a praktična nastava u manjim grupama i treći scenario je kompletna onlajn-nastava.