Дефицит буџета у првој половини године 304,8 милијарди динара

У првој половини ове године остварен је дефицит републичког буџета у износу од 304,8 милијарди динара. Само у јуну износио је 68,3 милијарду динара, објавило је на сајту Министарство финансија.

За првих шест месеци дефицит републичког буџета износи 304,8 милијарди, остварени су приходи од 579,1  а извшени расходи у износу од 883,9 милијарди динара.

Само у јуну дефицит је износио 68,3 милијарде динара, наплаћени су приходи од 123,3  од чега су порески износили 103,9 милијарде.

"Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 44,8 милијарди  динара и акциза у износу од 31,8 милијарди. Непорески приходи остварени су у износу од 18,3 милијарди динара", навело је Министарство финансија.

Додаје се и да је забележен прилив донација у јуну од једну милијарду динара.

Извршени су расходи у износу од 191,6 милијарди динара.

На расходе за запослене, у јуну је отишло 25,7 а за трансфере ООСО (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО) 33,5 милијарди динара.

Наведено је и да су субвенције износиле 44,3 милијарди динара, док су остали текући расходи били 32,9 милијарди, с обзиром да је с тих расходних категорија исплаћивана помоћ привредницима и грађанима у склопу сета мера за борбу против ефеката пандемије коронавируса.

На нивоу опште државе у периоду јануар - јун остварен је фискални дефицит у износу од 311,5 млрд динара и примарни фискални дефицит у износу од 248,3 млрд динара, саопштило је Министарство финансија.