Рачуни за донације за борбу против Kовид-19

Влада Србије саопштила је да међународне организације, физичка и правна лица могу уплатити донације за помоћ у борби против епидемије болести Kовид-19, у динарима или девизама.

Међународне организације могу уплатити донације у девизама на девизни рачун број: 840-1630-88- Извршење буџета Републике Србије-девизни рачун.

Донације у динарима могу се уплатити на рачун: 840-732161843-59

Текуће донације од међународних организација у корист Републичког фонда за здравствено осигурање: 840-732351843-31

Текуће помоћи ЕУ у корист Републичког фонда за здравствено осигурање: 840-744161843-57 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист Републичког фонда за здравствено осигурање.

Приликом уплате на наведене уплатне рачуне, у поље позив на број одобрења унети: 97 41601, са шифром плаћања 153 - за готовинске уплате, односно 253 - за безготовинско плаћање.

Имајући у виду велики број позива и предлога за достављање хуманитарне помоћи и за упућивање различитих донација за борбу против Ковид-19, Влада Србије отворила је и посебан мејл и телефоне намењене за сва питања и предлоге о донацијама.

Сви који желе да упуте хуманитарну помоћ или имају питања у вези са потребама за упућивање помоћи могу се обратити на: мејл ironfrienship@gov.rs и телефоне +381 64 8350 478 и +381 11 292 7499. 

На те контакт телефоне и мејл могу се обратити сви појединци, институције, привредници, организације и сви заинтересовани из Србије и света, саопштила је Влада Србије.