Рад по корона правилима – послодавци "под лупом" инспекције

Корона је унела нова правила и међу послодавце. Та правила требало је пописати и сада их се треба придржавати. Претходне недеље инспектори су на терену проверавали да ли су послодавци, у складу са препорукама, донели Правилник о превентивним мерама и да ли га се придржавају.

Гостујући у Јутарњем програму директор Инспектората за рад Стеван Ђуровић каже да је у уторак почела контрола Плана примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије.

"Обавеза послодавца је била на основу Правилника, који је на сајту Министарства за рад већ истакнут, и плану припрема, и оно што смо нашли на терену је доста повољно", каже Ђуровић.

Према његовим речима, извршено је 430 надзора и 386 послодаваца је радило онако како је предвиђено, односно имали су план привремених мера. Са припремом плана 40 послодаваца није ни почело да ради, а четири послодавца су била у фази израде плана.

Директор Инспектората за рад наглашава да су послодавцима који нису започели план привремених мера дали кратке рокове три до пет дана да то ураде. Већ идуће недеље инспектори ће ићи у контролу поново. После тога код оних који нису ништа урадили предузимаће се мере које су законом предвиђене.

Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне није предвиђена казнена мера али су Законом о безбедности здравља на раду предвиђене казне.

Казне превиђене Законом о безбедности здравља на раду 

Тако је казна за послодавце који не поштују и драстично крше мере безбедности од 800.000 до милион динара. За приватне предузетнике казна је од 400.000 до 500.000 динара, за директора превиђена је казна од 40.000 до 50.000 динара, за лице за безбедност здравља на раду је казна од 20.000 до 50.000 и први пут је уведено да је и запослени одговоран за непридржавање мера и казна је од 10.000 до 20.000 динара.

Инспектори сада проверавају и послодавце, да ли се придржавају свог дела обавеза из правилника али једнако и запослене. Ако правилник постоји он мора да се примењује.

"Послодавци су у обавези на основу тог правилника да ураде додатни акт, односно да у акту о процени ризика ураде анекс који покрива шта је правилник превидео. У правилнику у члану 5. је превиђено шта све послодавац треба да има и правилник тачно одређује које су обавезе послодавца, лица за безбедност здравља на раду и запосленог. Сви имају обавезу и сви могу бити кажњени", истиче Ђуровић.

Пракса је показала, иако је најављивано да тај правилник није нови намет послодавцима, у смислу већих новчаних издатака, да постоје сјајни примери где су агенције које покривају послодавце радиле то беспалтно али је било и оних агенција које су уновчавале све оно што је било везано за израду плана.

Правилник Министарства довољна формула за послодавце  

Правилник који је Министарство за рад израдило је довољна формула на основу које сваки послодавац може да, ако има лице за безбедност здравља на раду, може правилник у кратком року да прилагоди новонасталој ситуацији у својој фирми.

То је могло да ради и неко друго лице али велики број фирми користе агенције које покривају безбедност здравља на раду.

"Повратну информацију коју имамо са терена, приликом вршења надзора, послодавци су се јако похвално изјаснили да су имали могућност да на сајту министарства нађу правилник и план привремених мера и добар део је користио све то", каже директор Инспектората за рад.

Оно што мора да ради послодавац је да омогући запосленом да има инструкције и упутство како да се понаша, да врши контролу температуре, контролу примене заштитне маске, да пропише како да се запослени понаша у случају да постоји заражено лице, каква је процедура пријављивања, ако је неко у породиц, или је био у контакту заражен.