РФЗО враћа новац грађанима који су платили али се нису тестирали на лични захтев

Републички фонд за здравствено осигурање је саопштио да почиње да враћа новац грађанима који су желели да на лични захтев обаве пи-си-ар тест на коронавирус или серолошко тестирање на присуство антитела, а то нису обавили из одређених разлога.

Како би остварили право на повраћај новца, неопходно је да се дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање достави попуњен образац захтева, доступан на сајту РФЗО или у слободној форми.

У том обрасцу, за физичка лица је потребно навести презиме и име, адресу, ЈМБГ, а за стране држављане број осигурања или број пасоша.

РФЗО додаје да је за правна лица потребно навести назив, седиште адресу и ПИБ правног лица, списак запослених за које се тражи повраћај новца са подацима о лицима и ЈМБГ.

Такође, свако треба да достави копију налога о уплати, износ који се захтева за повраћај, разлог подношења зехтева и назив банке и број текућег рачуна на који ће новац бити уплаћен.

Потребно је навести и разлог подношења захтева: погрешна уплата, лицу није потребна или није пружена услуга на лични захтев (наводе се разлози), или други разлози, напомиње РФЗО.

Захтев се може поднети електронским путем на имејл адресу: testovi@rfzo.rs или у писаној форми доставом на адресу: Републички фонд за здравствено осигурање, ул. Јована Мариновића 2, 11040 Београд, са обавезном назнаком – захтев за повраћај средстава на име тестирања на лични захтев.