Моја школа

Енглески језик [ VIII | Основна школа ]

09. 02. 2021 | Описивање радњи у садашњости и прошлости (Present Simple and Past Simple - passive) - обрада и утврђивање