Javne nabavke male vrednosti u 2020. godini

Javne nabavke u RTS-u se sprovode saglasno Zakonu o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br. 124/12). Pozivi i sva obavezna i zakonom propisana dokumenta objavljuju se na Portalu javnih nabavki, internet stranici naručioca i na Portalu Službena glasila RS i baza propisa. Kontakt lica i rokovi za dostavljanje ponuda za svaku pojedinačnu nabavku navode se u javnim pozivima. Za opšte podatke o javnim nabavkama u RTS-u kontakt telefon je 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

 

 

_________________________________________________________________________- 

 

_________________________________________________________________________- 

 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________- 

 __________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

broj komentara 0 pošalji komentar