11.4.2023 Радови на замени дотрајале изолације у свим објектима РТС-а и чишћење и дезинфекција система климатизације

5/23

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:24. 04. 2023. у 12:00 часова