19.10.2023. Preventivno održavanje uređaja i sistema za bipolarnu jonizaciju kanalskih klima komora

1u23

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:30. 10. 2023. у 12:00 часова