20.10.2023. Pедован превентивни сервис гасних кондензационих котлова произвођача Valliant

2u23

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:31. 10. 2023. у 12:00 часова