Javne nabavke u 2020. godini

Javne nabavke u RTS-u se sprovode saglasno Zakonu o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br. 124/12). Pozivi i sva obavezna i zakonom propisana dokumenta objavljuju se na Portalu javnih nabavki, internet stranici naručioca i na Portalu Službena glasila RS i baza propisa. Kontakt lica i rokovi za dostavljanje ponuda za svaku pojedinačnu nabavku navode se u javnim pozivima. Za opšte podatke o javnim nabavkama u RTS-u kontakt telefon je 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

broj komentara 0 pošalji komentar