Javne nabavke u 2019. godini

Javne nabavke u RTS-u se sprovode saglasno Zakonu o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br. 124/12). Pozivi i sva obavezna i zakonom propisana dokumenta objavljuju se na Portalu javnih nabavki, internet stranici naručioca i na Portalu Službena glasila RS i baza propisa. Kontakt lica i rokovi za dostavljanje ponuda za svaku pojedinačnu nabavku navode se u javnim pozivima. Za opšte podatke o javnim nabavkama u RTS-u kontakt telefon je 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

___________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 

 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 

 _____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 

 _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

 ________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

       

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________ _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

_____________________________________________

 

_________________________________________________

broj komentara 0 pošalji komentar