Javne nabavke male vrednosti u 2018. godini

Javne nabavke u RTS-u se sprovode saglasno Zakonu o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br. 124/12). Pozivi i sva obavezna i zakonom propisana dokumenta objavljuju se na Portalu javnih nabavki, internet stranici naručioca i na Portalu Službena glasila RS i baza propisa. Kontakt lica i rokovi za dostavljanje ponuda za svaku pojedinačnu nabavku navode se u javnim pozivima. Za opšte podatke o javnim nabavkama u RTS-u kontakt telefon je 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________

 

__________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

__________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________

______________________________________________

____________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

_
____________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________
________________________________________________________

 

_____________________________________________________________
___________________________________________________________

 

___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

____________________________________________________________

 _

_____________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 

__________________________________________________________

 _

_____________________________________________________________

 

_______________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________

 

____________________________________________________

 

_________________________________________________
____________________________________________________

 

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________

 

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________

 _______________________________________________________

 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

_______________________________________________

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

_

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________

 _

_______________________________________________________________
________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 _

__________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 

 _______________________________________________________________

________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________

 

 ____________________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________

______________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 

 ________________________________________________________

 

 ____________________________________________

_____________________________________________

 

_________________________________________________

 _________________________________________________

________________________________________________

 

___________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

_______________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 __________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________

broj komentara 0 pošalji komentar