Javne nabavke male vrednosti u 2017. godini

Javne nabavke u RTS-u se sprovode saglasno Zakonu o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br. 124/12). Pozivi i sva obavezna i zakonom propisana dokumenta objavljuju se na Portalu javnih nabavki, internet stranici naručioca i na Portalu Službena glasila RS i baza propisa. Kontakt lica i rokovi za dostavljanje ponuda za svaku pojedinačnu nabavku navode se u javnim pozivima. Za opšte podatke o javnim nabavkama u RTS-u kontakt telefon je 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

 

 

 ___________________________________________________________________

 

____________________________________________________

 

___________________________________________
____________________________________________

___________________________________________

__________________________________________

 

________________________________________________

________________________________________________

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

 

_______________________________________________________

 

_______________________________________________________

____________________________________________________

 

 ____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 _______________________________________________________

 _____________________________________________________

 ____________________________________________________

 

 ___________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 _

_____________________________________________________

___________________________________________________

 

____________________________________________________

 

 _____________________________________________________________________

 

 ___________________________________________________________

_________________________________________________________

 

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________

 

__________________________________________________________

 

_________________________________________________________

________________________________________________________

 ______________________________________________________

 

 _____________________________________________________

_________________________________________________________

__________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

_______________________________________________________

 

_____________________________________________________

 

___________________________________________________

 

_________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 _______________________________________________

 _________________________________________________

 ________________________________________________

 

 __________________________________________________

 

 __________________________________________________

 

 __________________________________________________

 

 __________________________________________________

 

 __________________________________________________

 ___________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

 

_____________________________________________________

______________________________________________________

 

__________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

________________________________________

 

______________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

____________________________________________________________

 

___________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

_________________________________________________________--

 

________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

 ______________________________________________________

______________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 

_____________________________________________________

 

______________________________________________________

 

___________________________________________________________

 

___________________________________________________________

 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________

 

__________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

__________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

_______________________________________________________

 

_______________________________________________________

 

_______________________________________________________

 

_____________________________________________________

 

___________________________________________________

 

__________________________________________________

 

___________________________________________________

 

_________________________________________________

 

_________________________________________________

 

_________________________________________________

 

_________________________________________________

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________

 

__________________________________________________

 

__________________________________________________

 

___________________________________________________

 

___________________________________________________

 

___________________________________________________

 

___________________________________________________

 

______________________________________________________

 ______________________________________________________

 

_______________________________________________________

 ________________________________________________________

_________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

__________________________________________________________

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________

div id="adoceanrsvdcfhklggd">