Javne nabavke u 2016. godini

Javne nabavke u RTS-u se sprovode saglasno Zakonu o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br. 124/12). Pozivi i sva obavezna i zakonom propisana dokumenta objavljuju se na Portalu javnih nabavki, internet stranici naručioca i na Portalu Službena glasila RS i baza propisa. Kontakt lica i rokovi za dostavljanje ponuda za svaku pojedinačnu nabavku navode se u javnim pozivima. Za opšte podatke o javnim nabavkama u RTS-u kontakt telefon je 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs


Javne nabavke po novom ZJN

____________________________________________________  

____________________________________________________

____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________      

_____________________________________________________      

 

broj komentara 0 pošalji komentar
div id="adoceanrsvdcfhklggd">