Javne nabavke male vrednosti u 2016. godini

Javne nabavke u RTS-u se sprovode saglasno Zakonu o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br. 124/12). Pozivi i sva obavezna i zakonom propisana dokumenta objavljuju se na Portalu javnih nabavki, internet stranici naručioca i na Portalu Službena glasila RS i baza propisa. Kontakt lica i rokovi za dostavljanje ponuda za svaku pojedinačnu nabavku navode se u javnim pozivima. Za opšte podatke o javnim nabavkama u RTS-u kontakt telefon je 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

Javne nabavke po novom ZJN

______________________________________________________

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

 ______________________________________________________

______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

  _______________________________________________________

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 


_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________


_______________________________________________________  

 

 

broj komentara 0 pošalji komentar
div id="adoceanrsvdcfhklggd">