Javne nabavke u 2015. godini

Javne nabavke u RTS-u se sprovode saglasno Zakonu o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br. 124/12). Pozivi i sva obavezna i zakonom propisana dokumenta objavljuju se na Portalu javnih nabavki, internet stranici naručioca i na Portalu Službena glasila RS i baza propisa. Kontakt lica i rokovi za dostavljanje ponuda za svaku pojedinačnu nabavku navode se u javnim pozivima. Za opšte podatke o javnim nabavkama u RTS-u kontakt telefon je 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

 Javne nabavke po novom ZJN

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________  

  _____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

  _____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

________________________________________________________  

_______________________________________________________  

________________________________________________________  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________
 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

  _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________


_________________________________________________________

 

_________________________________________________________

____________________________________________________

 

_________________________________________________________

 ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

broj komentara 0 pošalji komentar
div id="adoceanrsvdcfhklggd">