Javne nabavke male vrednosti u 2013. i 2014. godini

Javne nabavke u RTS-u se sprovode saglasno Zakonu o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br. 124/12). Pozivi i sva obavezna i zakonom propisana dokumenta objavljuju se na Portalu javnih nabavki, internet stranici naručioca i na Portalu Službena glasila RS i baza propisa. Kontakt lica i rokovi za dostavljanje ponuda za svaku pojedinačnu nabavku navode se u javnim pozivima. Za opšte podatke o javnim nabavkama u RTS-u kontakt telefon je 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

Javne nabavke male vrednosti po novom ZJN.

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

broj komentara 0 pošalji komentar
div id="adoceanrsvdcfhklggd">