Čitaj mi!

Javne nabavke u 2013. i 2014. godini

Javne nabavke u RTS-u se sprovode saglasno Zakonu o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br. 124/12). Pozivi i sva obavezna i zakonom propisana dokumenta objavljuju se na Portalu javnih nabavki, internet stranici naručioca i na Portalu Službena glasila RS i baza propisa. Kontakt lica i rokovi za dostavljanje ponuda za svaku pojedinačnu nabavku navode se u javnim pozivima. Za opšte podatke o javnim nabavkama u RTS-u kontakt telefon je 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

Javne nabavke po novom ZJN

____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

____________________________________________________________


____________________________________________________________

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

broj komentara 0 pošalji komentar
div id="adoceanrsvdcfhklggd">