Čitaj mi!

Kreativna Evropa - projekat o zvuku i akustici

Međunarodni projekat B.AIR Kreativna Evropa traje od oktobra 2020. godine. Sastanak u Ljubljani je među prvima gde su učesnici uživo mogli da razmenjuju svoja iskustva i ideje o ovom projektu, kao i da unapređuju saradnju.

Devet partnera učestvuju u projektu B.AIR savremeni umetnički radio, kreiranje zvuka za bebe, malu decu i ugrožene grupe.

RTV Slovenija je vođa projekta u koji su uključene institucije i organizacije koje se bave zvukom i akustikom na različite načine. Iz Grčke, Francuske, Finske, Hrvatske, BiH i Srbije.

"Emisija koja se odnosi na zvučna sećanja osoba starijih od 80 godina, mnogo nam govori o kulturi i istoriji jednog naroda. Mnogi zvuci se danas više ne čuju, ne proizvode i zato je dobro zabeležiti sećanja i emocije koje se odnose na njih i kako su uticale na živote pojedinaca", kaže Heikki Uimonen, Finska.

"B.AIR projekat je važan jer se bavi razvojem čoveka sa strane zvuka...šta zvuk čini u razvoju čoveka, od deteta do starog čoveka. Šta zvuk čini našem životu, šta nam znači i kako utiče na nas. Kad budemo to sve znali, imaćemo mogućnost da pomognemo ljudima i pomoću zvuka", kaže Sabrina Povšić, Slovenija.

"U okviru B.AIR projekta bavio sam se proučavanjem zvuka na naučnom nivou i žele da daju odgovor na pitanja iz domena sociologije, kako zapravo zvuči svet", kaže Giuseppe Gavazza, Francuska.

"Projekti koji do sada jesu rađeni jesu Tempus i Erazmus plus, i po prvi put i Kreativna Evropa. Mi u okviru ovog projekta, odnosno Radio Beograd koji učestvuje u ovom projektu, napredujemo i stičemo nova iskustva. Sve teče po planu a kraj projekta se očekuje u septembru 2023. godine", kaže Nikoleta Dojčinović, Srbija.

Ideja je da B.AIR projekat iznedri i međunarodni festival radiofonskog zvuka koji bi u svojoj prvoj ediciji emitovao ostvarenja nastala u okviru ovog projekta, kao i da se saradnja među partnerima nastavi i posle završetka projekta.