Čitaj mi!

Konkursi za sufinansiranje projekata koji jačaju veze matice i dijaspore

Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore, kao i Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu, a koji će trajati od 23. februara do 09. marta 2022. godine.

 Konkurs za sufinansiranje projekata za dijasporu

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj:

1) upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta;

2) unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore.

Na konkursu učestvuju projekti koji se mogu svrstati u jednu od sledećih oblasti:

- Podrška organizaciji škola, kampova i edukativnih radionica namenjenih dečjem i omladinskom uzrastu. Podrška izradi i akviziciji udžbenika, knjiga i didaktičkih sredstava namenjenih školama i bibliotekama Srba izvan matične države.

- Podrška organizovanju manifestacija, omladinsko-sportskih i kulturno-umetničkih događaja i priredbi u inostranstvu i matičnoj državi, podrška kulturno-umetničkih društava.

- Podrška projektima medija, medijske pismenosti, digitalne komunikacije, portalima, multimedijalnim projektima, digitalnog i štampanog izdavaštva.

- Podrška projektima koji doprinose zaštiti prava i interesa državljana Republike Srbije i Srba izvan matične države; podrška projektima koji doprinose kulturi sećanja.

- Podrška projektima koji doprinose unapređenju ekonomske saradnje Republike Srbije i Srba izvan matične države.

Pravo učešća na konkursu imaju organizacije u dijaspori i organizacije čije je sedište u Republici Srbiji.

Realizacija projekata predviđena je do 28. februara 2023. godine.

Ukupna vrednost opredeljenih sredstava za ovaj Konkurs iznosi do 41.850.000 (slovima: četrdeset i jedan milion osamsto pedeset hiljada) dinara i to: 1.000.000 (slovima: jedan milion) dinara sa programske aktivnosti 0001 - zaštita prava i interesa pripadnika dijaspore i Srba u regionu i 40.850.000 (slovima: četrdeset miliona osamsto peteset hiljada) dinara sa programske aktivnosti 0002 - očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta dijaspore i Srba u regionu.

 Konkurs za sufinansiranje projekata za region

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj:

1) upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta;

2) unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i Srba u regionu.

Na konkursu učestvuju projekti koji se mogu svrstati u jednu od sledećih oblasti:

- Podrška organizaciji škola, kampova i edukativnih radionica namenjenih dečjem i omladinskom uzrastu. Podrška izradi i akviziciji udžbenika, knjiga i didaktičkih sredstava namenjenih školama i bibliotekama Srba izvan matične države.

- Podrška organizovanju manifestacija, omladinsko-sportskih i kulturno-umetničkih događaja i priredbi u regionu i matičnoj državi, podrška kulturno-umetničkih društava.

- Podrška projektima medija, medijske pismenosti, digitalne komunikacije, portalima, multimedijalnim projektima, digitalnog i štampanog izdavaštva.

- Podrška projektima koji doprinose zaštiti prava i interesa državljana Republike Srbije i Srba u regionu; podrška projektima koji doprinose kulturi sećanja.

- Podrška projektima koji doprinose unapređenju ekonomske saradnje Republike Srbije i Srba u regionu; podrška projektima koji doprinose ekonomskom osnaživanju zajednice Srba u regionu.

Pravo učešća na konkursu imaju organizacije Srba u regionu i organizacije čije je sedište u Republici Srbiji.

Realizacija projekata predviđena je do 28. februara 2023. godine.

Ukupna vrednost opredeljenih sredstava za ovaj Konkurs iznosi do 49.850.000 (slovima: četrdeset devet miliona osamstopedeset hiljada) dinara i to: 9.000.000 (slovima: devet miliona) dinara za programske aktivnosti 0001 - zaštita prava i interesa pripadnika dijaspore i Srba u regionu i 40.850.000 (slovima: četrdeset miliona osamsto pedeset hiljada) dinara za programske aktivnosti 0002 - očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta dijaspore i Srba u regionu.