Čitaj mi!

Predsednik Saveza Srba Slovenije Vladimir Kokanović u srpskom parlamentu

U Domu Narodne skupštine održan je sastanak predsednika Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Milimira Vujadinovića sa predsednikom Saveza Srba Slovenije mr Vladimirom Kokanovićem.

Na samom početku sastanka, mr Vladimir Kokanović je uručio predsedniku Odbora zahvalnicu za nesebičnu podršku radu Saveza Srba Slovenije, ogromnom doprinosu u razvoju i očuvanju srpskog jezika, kulture i tradicije Srba u Sloveniji i na daljem jačanju veza između srpskog i slovenačkog naroda.

Tokom sastanka, Kokanović se osvrnuo na skorašnju posetu Milimira Vujadinovića Ljubljani, kada se sastao sa predstavnicima Srba u Republici Sloveniji i prisustvovao potpisivanju Deklaracije o saradnji srpskih društava u Republici. Kokanović je ocenio tu posetu istorijskom i istakao da ona predstavlja veliki iskorak za srpsku zajednicu.
Sagovornici su govorili o predstojećim izborima koji će održati kako u Srbiji, tako i u Sloveniji.

Predsednik Saveza Srba Slovenije mr Vladimir Kokanović je izrazio nadu da će politička situacija u Srbiji ostati neporomenjena i u sledećem mandatu, imajući u vidu da je politika koju zastupa sadašnja administracija, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem rezultirala boljem položaju Srba u Sloveniji i aktivnom odnosu Republike Srbije prema Srbima u regionu. Kokanović je istakao sa Srbi u Sloveniji, zahvaljujući politici koju zastupa ova Vlada, vide napredak i osećaju benefite napretka matice.

Kokanović je govorio o statusu srpske nacionalne manjine, istakavši da i pored činjenice da je srpsko stanovništvo najbrojnija manjinska nacionalna zajednica, stanovništvo srpskog porekla, nije priznato kao nacionalna manjina u Sloveniji.

Milimir Vujadinović je izrazio nadu da se u skorije vreme organizuje poseta članova Odbora za dijasporu i Srbe u regionu srpskoj matici i slovenačkom parlamentu, u cilju uspostavljanja još boljeg položaja srpskog naroda u Sloveniji.