Medalja Saveza Srba iz Francuske vajaru Milutinu Rankoviću

Predsednik Saveza Srba Francuske Đuro Ćetković, doputovao je iz Pariza u Lajkovac, da bi Milutinu Rankoviću uručio priznanje u ime naše dijaspore, koja u toj zemlji živi.

"Odlučili smo da u ovoj godini dodelimo priznanja ljudima iz otadžbine i rasejanja, koji su dali značajan doprinos u unapređenju srpske dijaspore u Francuskoj. Kada je u pitanju kultura, bez dileme Savez Srba Francuske bio je saglasan, da medalju ove organizacije među prvima dobije Milutin Ranković", rekao je predsednik Saveza Srba Francuske Đuro Ćetković, uručujući priznanje Milutinu Rankoviću. Ćetković je naglasio i da je prvi put u Lajkovcu, iako je kada završavao gimnaziju, izbarao Kolubarsku bitku, za temu maturskog rada.

Predsednik Odbora za kulturu Saveza Srba Francuske Petar Gojković je rekao:

"Osim što je priređivao izložbe svojih skulptura, besedom otvarao program Svetosavskog bala na Seni, vodio programe u Ambasadi Srbije i crkvi Sv. Save u Parizu, Milutin Ranković je omogućio da barem 150 slikara, književnika i drugih umetnika nastupi na Danima srpske kulture u Parizu, Danima Svetosavlja i manifestaciji Mondo Kult u Parizu, Bondiju i Surenu. Nadam sa, da će problemi sa pandemijom kovida što pre proći, pa da već od jeseni nastavimo gde smo stali."

Ovo je umetniku iz Lajkovca, još jedno u nizu priznanja na međunarodnom planu.

Upravo medalja Milutinu Rankoviću je, kako saznajemo, prva medalja dodeljena u istoriji Saveza Srba Francuske.