Srpski jezik u Velikoj Britaniji

U Londonu je 6. i 7.oktobra održana dvodnevna Konferencija o metodama predavanja srpskog jezika u dijaspori. Interaktivnu radionicu, zajednički su vodili predstavnici Radne grupe za srpski jezik u Velikoj Britaniji i predstavnici Azbukuma iz Novog Sada. Pod jednim krovom okupili su se skoro svi predavači i nastavnici srpskog jezika iz svih delova Velike Britanije.

Radionica u Londonu rezultat je napora dijaspore u Velikoj Britaniji da se uspostavi program predavanja srpskog jezika koji bi bio adekvatan demografskoj strukturi kao i da se nadomesti nedostatak relevantne britanske kvalifikacije u domenu poznavanja srpskog jezika. 

Osnovna želja je da program učenja jezika dovede do diplome koja bi bila prepoznata i prihvaćena od strane države Srbije, i tako potencijalno omogućila polaznicima dalje školovanje ili pronalazak zaposlenja u Srbiji, za RTS kažu iz organizacije „Srpski siti klub". Tim Azbukuma koji srpski jezik od 1995. godine predaje stranim državljanima koji žive, uče ili rade u Srbiji bio je od velike pomoći ukazujući na postojeći nastavni program i materijale koje koriste za nastavu u dijaspori, a u skladu sa međunarodno priznatom evropskom skalom izučavanja jezika. Azbukum je firma iz Srbije koja je akreditovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

„Ovo je odlična prilika da se program još više optimalizuje i uskladi sa među narodnim standardima učenja jezika kao drugog ili nematernjeg jezika. Kao i u drugim našim sredinama u dijaspori, u Velikoj Britaniji postoji deficit lokalno baziranog nastavnog kadra, čiji pronalazak, motivacija za rad i obuka su od presudnog značaja za održavanje kontinuiteta predavanja srpskog jezika u našoj sredini", izjavila je Nataša Kočiš iz organizacije „Srpski siti klub" iz Londona.

„Radionica nije alternativa drugim projektima, pokušajima i planovima na održavanju učenja srpskog jezika koji nam dolaze iz matice niti iz drugih sredina gde živi naša dijaspora. Ona je primer nesebičnog zalaganja velikog broja naših ljudi i stručnjaka u Velikoj Britaniji da se ustanovi modalitet predavanja srpskog jezika u skladu sa programom Azbukuma.", za RTS navode iz organizacije „Srpski siti klub".

Radionicu su finansirali Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i Srpski Savet Velike Britanije.

broj komentara 0 pošalji komentar