Јавне набавке мале вредности у 2020. години

Јавне набавке у РТС-у се спроводе сагласно Закону о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12). Позиви и сва обавезна и законом прописана документа објављују се на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу Службена гласила РС и база прописа. Контакт лица и рокови за достављање понуда за сваку појединачну набавку наводе се у јавним позивима. За опште податке о јавним набавкама у РТС-у контакт телефон је 011/655-2843, email: tenderi@rts.rs

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________- 

 __________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

број коментара 0 Пошаљи коментар