Документи

 1. Акциони план за спровођење Стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма
 2. План намене радио-фреквенцијских опсега
 3. План намене радио-фреквенцијских опсега - табеларни приказ
 4. Стратегија и акциони план за прелазак са аналогног на дигитално емитовање РТВ програма
 5. Одлука о изменама Стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање РТВ програма
 6. Спецификација минималних техничких захтева уређаја за пријем дигиталног земаљског телевизијског сигнала у Републици Србији
 7. Упутство о начину и процедури испитивања уређаја у циљу процене испуњености услова за пријем дигиталног земаљског телевизијског сигнала у Републици Србији
 8. Студија о могућностима искоришћења дигиталне дивиденде у Републици Србији
 9. Закон о електронским комуникацијама
 10. Стратегија развоја електронских комуникација у Републици Србији до 2020. године
 11. Правилник о измени Правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу
 12. Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године
 13. Уредба о утврђивању мера подршке и ближих услова у погледу критеријума за одређивање угрожених потрошача при набавци опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије
 14. Јавни позив за пријаву за доделу опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије - СТБ уређаја
 15. Пријава за доделу СТБ уређаја
број коментара 0 Пошаљи коментар