Radio Beograd 3: Programska šema - sreda, 29. jul 2020

20:00
Najava programa
21:10
Savremena srpska muzika – Dela Ivane Stefanović
22:15
Antologija Trećeg programa – Emil Sioran: Pad u vreme
22:40
23:35
Knjiga za slušanje – Mihail Sebastijan: Već dve hiljade godina