Radio Beograd 3: Programska šema - sreda, 22. jul 2020

20:00
Najava programa
20:02
Studije i ogledi – Žil Delez: Spinoza i problem izraza
21:30
Savremena srpska muzika – Dela Svetislava Božića
22:35
Antologija Trećeg programa – Stefan Krasner: Podela suvereniteta
23:00
00:05
Knjiga za slušanje – Mihail Sebastijan: Već dve hiljade godina
00:20
Muzika za film – Den Romer i Majkl Tučilo za seriju „Rami”