Radio Beograd 3: Programska šema - sreda, 17. mar 2021

20:00
Najava programa
20:02
Studije i ogledi – Andras Lukner: Komentar „Bića i vremena”
21:20
Savremena srpska muzika – Dela Stevana Kovača Tikmajera
22:30
23:58
Muzika za film „I Care a Lot”