Radio Beograd 3: Programska šema - subota, 28. dec 2019

20:00
Najava programa
23:20
00:15
Kamerni koncert – Dua za violinui violončelo autora 18. i 19 veka