Čitaj mi!

Vibraciona terapija zvučnim viljuškama

Zakoni kvantne fizike pokazuju da je sve u svemiru sačinjeno od vibracionih polja – ljudsko telo nije izuzetak. Smešteno na srednjoj liniji, ljudsko telo ima sedam glavnih tačaka za raspodelu energije. One su poznate kao čakre (energetske stanice).

Energija putuje sa tih stanica distributivnim stazama koje su slične sistemu auto-puteva. Te staze su poznate kao meridijani (energetski putevi). Energija koja putuje kroz meridijane napaja sve organe, žlezde, telesne sisteme i podsisteme - na kraju svaki mišić, nerv, tkivo i ćeliju.

Oko spoljne strane tela postoji nekoliko polja električne energije koja se zajednički nazivaju elektromagnetno polje, ljudsko energetsko polje (HEF); ili aura (energetska ljuska). Čakre, meridijani i aura su suštinski povezani - čine zamršenu mrežu koja raspodeljuje energiju životne snage. Upravo je taj složeni sistem prenosa i raspoređivanja energije fokus svih terapija zasnovanih na energiji.

Zvuk je vibracija koja ima uticaj na naše telo; neprestano se kreće. Sastoji se od tri važna međusobno povezana elementa - pulsa, talasa i forme - koji ne mogu postojati jedan bez drugog. Ta tri elementa u akciji stvaraju jednu moćnu silu.

Zvuk i vibracija iz bilo kog izvora mogu imati blagotvorno ili štetno dejstvo na naše celokupno stanje. Kada ljudsko telo dođe u kontakt sa zvukom i vibracijama, u zavisnosti od izvora, javlja se pozitivna ili negativna rezonanca koja utiče na ćelijsku strukturu svakog živog organizma.

Rezonanca je proces kojim primarna vibracija može pokrenuti sekundarnu vibraciju tako da obe počinju da rezoniraju na istoj frekvenciji. Klasičan primer za to je zvuk koji može da stvori istrenirani glas operskog pevača - ako se ton zadrži dovoljno dugo, može da razbije čašu. Rezonira i vibrira do tačke uništenja, jer materijal nije dovoljno fleksibilan da podnese vibracije koje se prenose sa zvučnog izvora.

Zvuk može da deluje blagotvorno na fizička i emocionalna stanja. Snaga zvuka može da povrati energiju kada smo umorni ili da umiri nervni sistem kada smo napeti. Takođe ima neverovatnu sposobnost da nas oraspoloži u vreme depresije i tuge.

Telo vibrira i zahteva mnogo frekvencija da bi održalo pravilan anatomski položaj i na taj način stvara vitalnu energiju.

NASA u svojoj praksi koristi vibracionu terapiju za povećanje gustine kostiju kod astronauta koji razvijaju osteoporozu u svemiru bez gravitacije.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">