Читај ми!

Како се облачила српска владарска властела – од Немањића до Бранковића

Ризницу српске и светске културне баштине обогатио је доктор Бојан Поповић, историчар уметности, капиталном монографијом „Српска средњовековна владарска и властеоска одећа“.

Историја средњовековног одевања приказана је у капиталном издању богато илустрованом фотографијама, цртежима и дигиталним реконструкцијама фрескосликарства.

Познато је да је због очуваности старо српско сликарство највећи и најзначајнији извор за проучавање костима.

„У нашим црквама и манастирима сачувано негде зависно од начина преборојавања, али 780 портрета, што на појединачним композицијама, што у оквиру лозе владара, што у оквиру заједничких композиција. То је, дакле, велики основ за проучавање нашег средњовековног друштва“, наглашава аутор монографије др Бојан Поповић.

У монографији су приказани портрети историјских личности и описана је средњовековна владарска и властеоска одећа кроз време, од владара из династије Немањића, преко Моравске Србије и Лазаревића до Бранковића.

„Наравно да је јако важно проучити основну владарску одећу, она се и мењала и постоје та четири периода код нас. Још од времена Зетске династије, то је неки први период изолован, затим периода првих Немањића – прве половине 13. века, када се заправо носи дуга одећа, дуге хаљине са плаштовима који су укарашени двоглавим орловима, што указује на врх византијског двора“, наводи Поповић.

Историчар уметности Бојан Поповић, који је кустос у београдској Галерији фресака, српским средњовековним костимом бавио се и у свом магистарском, докторском, као и педагошком раду.

Монографија Српска средњовековна владарска и властеоска одећа ауторски представља веома значајно дело, не само за нашу историју уметности и српску културу, већ и за светску културну баштину.