Radio Beograd 3: Programska šema - ponedeljak, 19. mar 2018

20:00
Najava programa
20:30
Muzički festivali
22:40
Petar Grujić: Naučne aktuelnosti
22:50
Imaginarni pejzaži – Ostvarenja Kristine Vancu
23:35
Teorijski profili – Predrag Finci: Ukratko
00:02
Muzika 20. veka – Džerald Finzi