Влада усвојила уредбу о просторном плану Националног стадиона, предвиђена и градња пруге до Сурчина

Влада Србије донела је Уредбу о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона - трећа фаза, којом је предвиђена и градња пруге на деоници Земунско  поље - Национални стадион, објавио је Службени гласник.

Железничка пруга обухваћена овим планом део је планског документа Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде железничке пруге од Земунског поља до Реке Саве, а прва етапа предвиђа деоницу до Националног стадиона. Наведена пруга планирана је као двоколосечна и намењена је искључиво за путнички саобраћај. 

Железнички саобраћај ће бити кључна компонента за опслугу планираних садржаја, па је из тог разлога Просторним планом подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона и Планом генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде, планирана је изградња пруге Земун -  Аеродром Никола Тесла и Аеродром Никола Тесла - Национални стадион. 

Ова пруга пролази северозападно од предметног подручја и у зони Националног стадиона планирана је железничка станица.

Дуж улица које тангирају парцеле националног стадиона, комерцијалног и сајамског изложбеног садржаја, поред планираних тротоара минималне ширине два метра, потребно је планирати додатне пешачке коридоре у оквиру парцела наведених намена.

Како се наводи, уколико је потребно, у функцији организације сајамских манифестација, могуће је вођење траса линија јавног линијског превоза и интерним саобраћајницама у оквиру сајамског комплекса.

У оквиру комплекса Националног стадиона, комерцијалног и сајамског комплекса биће планиран и адекватан број такси стајалишта; Kако је наведено, планиран је и понтон за јавни превоз на реци Сави.

Предвиђена је изградња довољног броја паркинг места за спортски центар, трговину, пословање, шопинг молове, хипермаркете, стамбене јединице, комбиновану дечју установу и хотел.

Планирани комплекс Експо 2027. обухвата просторно-функционалне целине: изложбени простор, пратећи смештајни капацитети/стамбени комплекс, као и пратеће комерцијалне садржаје.

Просторним планом утврђују се основе организације, коришћења, уређења и заштите подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона, базираном на даљем планском развоју подручја, започетим претходним фазама, како на нивоу матичних комплекса, саобраћајне и техничке инфраструктуре, тако и на нивоу пратећих садржаја и њиховој функцији након завршетка манифестације Међународне специјализоване изложбе "EXPO BELGRADE 2027".

За планиране намене површина које се спроводе директно (непосредно), Просторни план представља основ за издавање информације о локацији, локацијских услова, као и за израду пројекта препарцелације и парцелације и урбанистичког пројекта и основ за формирање грађевинских парцела јавних намена у складу са Законом о планирању и изградњи.

петак, 21. јун 2024.
25° C

Коментари

Nena
Мамурлук – како преживети дан после
Cigarete
Шта ми се догађа с организмом кад престанем да пушим?
Decija evrovizija
Дечја песма Евровизије
ablacija
Шта је превенција за изненадне болести
Gdjj
Комшије