29. Međunarodna tribina kompozitora - Beogradski barok

Najveći festival savremene muzike u Srbiji, održan je 29. put u periodu od 2. do 6. oktobra 2020. godine.

Na programu su bila najnovija ostvarenja domaćih kompozitora, ali i dela svetskih autora različitih generacija i stilskih opredeljenja.

Na koncertu koji slušate večeras, nastupio je ansambl Beogradski barok, sa kompozicijama N. Pacek-Vetnića, T. Milošević, A. Gnjatović i M. Mihajlovića.

repriza 24. septembar u 00:16, 06:16 i 12:16