Kvantna muzika, Hibridni klavir - LP duo

Kvantna muzika je projekat čiji je cilj da istraži veze između muzike i kvantne fizike, kreirajući nove umetničke i naučne eksperimente preko nastupa pred publikom.

Osnovna ideja - predstaviti široj publici svet kvantne fizike, doprinela je stvaranju novog muzičko-naučnog žanra Kvantne muzike. LP duo uz brojne stručne saradnike nastavlja da istražuje mogućnosti interakcije između ova dva, naizgled udaljena sveta.

repriza 18. maj u 04:49, 10:49 i 16:49