Samo viola - Dejan Mlađenović

Sedmi koncert iz ciklusa Gudači u galeriji Radio Beograda 2, nosi naslov „Samo viola" i na njemu je svirao naš istaknuti solista Dejan Mlađenović.

On je kroz program sa delima J.S.Baha (Svitom br.1 u Ge-duru BWV 1007 i br.2 u de-molu BWV 1008, u verziji za violu) i Dejana Despića (Monolog op. 66 za solo violu) otkrivao sve, za mnoge skrivene, kolorističke i ekspresivne vrednosti ovog instrumenta toplih boja i mistične zvučnosti.

repriza 16. maj u 00:57, 06:57 i 12:57