Život sa muzikom - Andreja Preger

U savremenom svetu mali je broj stvaralaca koji su imali toliko različitih interesovanja.

U našoj sredini, tokom druge polovine 20. veka na muzičkoj sceni delovalo je nekoliko protagonista koji su, poput renesansnih umetnika, bili ujedno i muzičari i naučnici, kompozitori i filozofi. Bio je direktor BEMUS-a i prvi posleratni glavni urednik Radio Beograda, gde je bio i šef dirigent Simfonijskog orkestra.

Jedan od njih je pijanista i doktor prava Andreja Preger, dugogodišnji profesor klavira na Muzičkoj akademiji.

repriza 27. april u 04:26, 10:26 i 16:26