Studio 6 - Ume li kontrabas da peva?

Goran Kostić i Miloš Veljković - na kontrabasu i klaviru, predstavili su muzičko stvaralštvo za kontrabas, u periodu od klasicizma do savremene muzike.

Goran Kostić je vanredni profesor kamerne muzike na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu i nekadašnji solo kontrabasista Simfonijskog orkestra u Bernu, Kamernog orkestra u Ingolštatu i Beogradske filharmonije.
Ostvario je preko stotinu nastupa, uglavnom kao član kamernih sastava, u Srbiji i inostranstvu.

Kao stipendista Minhenske filharmonije još 2005. počeo je karijeru orkestarskog muzičara. Jedini je srpski kontrabasista koji je nastupao kao solista uz pratnju nemačkog profesionalnog orkestra, na tri koncerta i uz sjajne kritike u medijima (Neubrandenbuger Philharmonie, 2012), kao i prvi kontrabasista koji je u okviru jednog od najprestižnijih evropskih festivala, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, održao solistički resital (2011).

Miloš Veljković je završio osnovne studije u Beogradu 2004. godine, i postdiplomske u Kristijansandu, u Norveškoj, kao stipendista Vlade Kraljevine Norveške.

Takođe se bavi primenjenom i elektronskom muzikom. Autor je originalne muzike za tri filma, dva pozorišna komada itd. Dobitnik je nekoliko nagrada na takmičenjima u zemlji i inostranstvu.

repriza 26. april u 04:53, 10:53 i 16:53