Studio 6 - Pozorišna muzika Irene Popović

Serijal „Studio 6" predstavlja kompozicije Irene Popović koje su posle izvođenja u okviru pozorišnih predstava prerasle u samostalna dela.

Tu je muzika iz predstava: „Deca radosti", „Kad bi Sombor bio Holiwood", „Opera ultima", „Kazimir i Karolina", „Gogoland"...

Ove „muzike" za poneti su male forme u kojima Irena Popović sažima „velike" misli i deluje u „malim" vremenskim intervalima, poigravajući se sa glasom i njegovim tretmanom, pokušavajući da ga postavi u različite pozicije.

Ponekad mu čak oduzima glavne osobenosti - lepotu pevanja, čistotu, savršenstvo impostacija i intonacija. Njen glas je „njen narator, njen sopran, njen unutarnji vrisak i vapaj, a sa druge strane njena uspavnka i molitva".

repriza 19. april u 05:01, 11:01 i 17:01