Čembalo u četiri slike - Španija

„Čembalo u četiri slike” je emisija čija je ideja vodilja predstavljanje muzičkog instrumenta čembala.

Svojevrsno putovanje kroz različite muzičke tradicije i kulture, realizuje se u saradnji sa našom poznatom čembalistkinjom Smiljkom Isaković.

Na ovom karakterističnom muzičkom putovanju sledeća destinacija je Španija.

Autor emisije: Anja Rogljić

repriza 18. april u 05:23, 11:23 i 17:23