Čelo fest - SO RTS i Dragan Đorđević

Od 2003. godine, u Beogradu se svakog leta susreću čuveni i manje čuveni violončelisti, stariji i mladi, početnici i iskusni muzičari.

Na koncertima i masterkursevima, oni predstavljaju svoje umetničke domete i kreiraju identitet festivala svojim vrhunskim nastupima.

Na koncertu održanom u okviru Čelo festa 2007 godine, uz SO RTS nastupili su i neki od naših najeminentnijih čelista: pored Maje Bogdanović i Ksenije Janković, nastupio je i Dragan Đorđević koji je izveo Koncert za violončelo i orkestar a molu, Op.129 Roberta Šumana.

repriza 14. april u 00:16, 06:16 i 12:16