Autorsko veče Nebojše Jovana Živkovića, prvi deo

Nebojša Jovan Živković je autor čija se dela izvode u najvećim svetskim koncertnim dvoranama i virtuozni izvođač koga porede sa Francom Listom i Nikolom Paganinijem.

Ovaj maštoviti izvođač na marimbi i raznim perskusijama, umetnik koji svojim ritmovima zadivljuje slušaoce na koncertu je nastupio sa perkusionistima iz Španije Veronikom Kahigao, Karlosom Kastanjedom i Danijelom Marinom.

Za međunarodnu promociju trija udaraljki, osnovanog 2008. godine na ostrvu Tenerife, zaslužan je Živković, koji je nakon što ih je čuo na koncertu, sa njima uspostavio blizak profesionalni odnos i posvetio im kompoziciju Tak-Nara.

Na autorskoj večeri bile su izvedene Živkovićeve kompozicije za male ansamble udaraljki: Sex in the kitchen za duo udaraljki, Tak Nara za kvartet udaraljki, Carte Blanche za marimbu i dva udarača, Magma za solo marimbu i Lamento i Danza Barbara za marimbu solo i tri udarača.

repriza 08. april u 05:20, 11:20 i 17:20